แกรนด์ แคนยอน (เชียงใหม่-หางดง)

แกรนด์ แคนยอน (เชียงใหม่หางดง) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งชื่อให้ดูคล้ายกับ แกรนด์ แคนยอน รัฐแอริโซนา (Arizona) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น. สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี มีกิจกรรม กิจกรรม Extreme เรือยาง และ ห่วงยางให้เช่าเล่นน้ำ

ค่าเข้าชม: ชาวไทย ชาวต่างชาติ ราคาเดียว 50 บาท สามารถนำบัตรเข้าชมไปแลกน้ำสมุนไพรได้ฟรี หรือเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่ม

ที่มา: www.emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *